tłloczenie tworzyw - kto pomorze?

Poszukuje osoby ktora zawodowo badz pozazawodowo zetknela sie, badz
cokolwiek wie na temat
tloczenia tworzyw sztucznych (budowa form, urzadzenia, metody obrobki)-
prosze o kontakt na priv.
Reply to
Ozzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.