To powinno byc chyba karalne

Loading thread data ...

Może znajdzie głupiego :-))) co się da nabrać

Pzdr Arek

Reply to
arekWYTNIJTO
Reply to
Andrzej Kostkiewicz

Zobacz dwa pierwsze wystawione w dniu zakonczenia aukcji wiec sa lewe a zreszta jak on psze to jakis matol

Reply to
qpa

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.