Ubezpieczenie? Gdzie w Krakowie?

Gdzie w Krakowie mogê op³aciæ modelarskie ubezpieczenie OC? I ile takie
kosztuje?
Dziêkujê
Lukasz
N 50 05' 04"
E 19 53' 43"
Reply to
Lukasz
Loading thread data ...
Witam, Ja jestem z W-wy a ubezpieczenie kupuję u brokera z Krakowa :-)))) Ubezpieczenie jest w Hestii. 50 zł rocznie przy kwocie ubezpieczenia do 50tys zł. Jest to zwykłe ubezpieczenie cywilne poszerzone o odpowiedzialność z tytułu pilotowania modeli o masie do 20kg. Mnie póki co wystarcza. Namiar: Ewa Giersz-Kubinska [ snipped-for-privacy@interia.pl]
Pozdrawiam Zbyszek
Dnia 4-04-2006 o godz. 10:33 Lukasz napisał(a):
---------------------------------------------------- "Herbaciane nonsensy". Album z 16 piosenkami autorstwa Agnieszki Osieckiej. Nastrojowe ballady. Premierowe utwory Wysmakowane brzmienie. Premiera: 31 marca 2006
formatting link
Reply to
Zbyszek Denis
Wpadnij jutro do modelarni AK .Bêdzie ta pani -jeste¶my umówieni z nia .tak oko³o 18
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e0tb55$48o$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Roh

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.