Sklep w Krakowie?

Prfosze o podanie obecnego adresu sklepu dla modelarzy w Krakowie.
Chcia³bym w³aczyw to hobby, ale nie wiem gdzie zacz±æ.
z gory dziêkuje za pomoc.
Reply to
Noranda
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Szymon Bartu¶" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Do Szymona: Interesuj± mnie modele redukcyjne starych okrêtów i samoloty -zw³aszcza z okr.II wojny. Kiedy¶ znalem sklep w pobli¿u poczty g³ównej ale teraz tam go nie ma...
Reply to
Noranda
witam. Na mojej www w dziale "Linki" są adresy sklepów w Krakowie
formatting link
************************************************************************************************************************************************************Andrzej Bodzioch ENION S.A. Oddział w Krakowie T: 012 261 24 34 F: M:
ENION Spółka Akcyjna 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60
formatting link

NIP 6750001225 KRS 0000012216
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 302 653 400 zł. *************************************************************************************************************************************************************
----- Original Message ----- From: "Noranda" snipped-for-privacy@inetia.pl To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Sent: Sunday, September 23, 2007 6:35 PM Subject: Re: Sklep w Krakowie?
Reply to
A.Bodzioch

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.