[RC] Instruktora do nauki w Krakowie

Mam model szybowca oraz dwa spaliniaki.Szukam modelarza który odp³atnie
nauczy pilota¿u i zajmie siê tymi modelami.Pozdrawiam Zbyszek.
Reply to
Zbyszek
Loading thread data ...
nie próbowałeś poszukać w jakiejś modelarni? a może nie potrzeba Ci pobierania nauk, może wystarczy jak przyjdziesz "tam gdzie się lata" i tam zawsze ktoś będzie, kto Ci coś poradzi, pomoże... "jak coś" to napisz.
pozdrawiam,
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii
Powiem Ci, ¿e ja mia³em ten sam problem. W³a¶nie dzi¶ oblata³em swój pierwszy elektroszybowiec (do tej pory tylko szybowce i ¶mig³owiec). Or³em nie jestem, ale modealami zajmujê siê od ma³ego (dawniej g³ównie na uwiêzi). Chêtnego do pomocy przy wypuszczeniu modelu szuka³em przez trzy tygodnie - marnuj±c pogodê. Za³±czm zdjêcie modelu - lata znakomicie.
Je¶li chcesz - mo¿emy siê umówiæ nawet w tygodniu - na zasadzie wspó³pracy - ja równie¿ w³a¶nie potrzebujê pomocy przy lotach, a nie znam nikogo.
Oczywi¶cie zap³ata wogóle nie wchodzi w grê.
Pozdrawiam, £ukasz Stela
Reply to
Lukasz Stela
Dowiedzcie siê gdzie w Krakowie jest "¦mietnik" tam w ka¿d± sobotê i niedzielê kto¶ lata .Lotniska nie polecam (Pobiednik ) Wystarczy podej¶æ i zapytaæ napewno kto¶ pomo¿e. Wiêcej modelarzy jest po po³udniu,ja te¿ tam bêdê . kontakt snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
Reply to
invalid unparseable
hehehe, a od kogo się dowiedzą?? trzeba napisać: ulica Rodzinna - do końca aż pod lasek na górce. Jeśli już się znajdzie tę ulicę to tak, jakby sie zaliczyło z powodzeniem pierwszy lot :o)))
pozdrawiam,
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii
Narysowaæ plan albo zaprowadziæ za r±czkê. Jak jest siê modelarzem ,nawet pocz±tkuj±cym to przy minimalnym wysi³ku mo¿na siê dowiedzieæ gdzie to jest. Samo podanie nazwy ulicy mo¿e nie pomóc (odbiorca nie ma aktualnego planu miasta)
Reply to
invalid unparseable
Na tej stronie bez problemu można znaleźć ulicę rodzinną.
formatting link
Paweł Ż.
Reply to
timochenko
witajcie wszyscy!!
nie pisać tyle tylko sio na "śmietnik" latać, taka ładna pogoda, że aż szkoda :o)))
no to do zobaczyska, zabieram Kowalika Swobodnego i spróbuję się tam dostać
pozdrawiam!
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii
A jak tam u Was w Krakówie jest teraz z B³oniami ? Przecie¿ 20 lat temu mozna tam by³o latac modelami - sam lata³em - co zprywaryzowali ?
Reply to
Jerzy
Witajcie!
Zacznę od tego, że NIENAWIDZĘ latać samemu. Mieszkam w Krakowie. Mam taki pomysł: może wszyscy krakowscy latacze pozapisywali siebie nawzajem do książek adresowych mailowych, i jak jeden ma czas i gdzieś się wybiera, to mówi innym itp. Tworzyła by się wtedy niezła grupka, jak wszyscy pojadą :)
CO WY NA TO ???
Pozdrawiam, Szymon Bartuś
Reply to
Szymon
Jestem za.
GAN P.S. Podobnym systemem powiadamiamy siê o spotkaniach krakowskich akwarystów.
Reply to
GAN
Chetnie poznam kolegow z Krakowa. Poniewaz zamieszkalem w Krakowie nie tak dawno, a przygode z modelarstwem zaczalem jeszcze pozniej, wiec chcialbym dowiedziec sie gdzie tu mozna bezpiecznie polatac. Do ksiazki zapisalem odresy z tego watku.
Pozdrawiam dariusz baczar
U¿ytkownik Szymon snipped-for-privacy@WYTNIJTOwp.pl w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Witajcie! > > Zacznê od tego, ¿e NIENAWIDZÊ lataæ samemu. > Mieszkam w Krakowie. > Mam taki pomys³: mo¿e wszyscy krakowscy latacze pozapisywali siebie nawzajem do > ksi±¿ek adresowych mailowych, i jak jeden ma czas i gdzie¶ siê wybiera, to mówi > innym itp. Tworzy³a by siê wtedy niez³a grupka, jak wszyscy pojad± :) > > CO WY NA TO ??? > > Pozdrawiam, > Szymon Bartu¶ > > > > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
invalid unparseable
Właśnie dopisałem adresy z tego wątku...i proszę o dopisanie mojego snipped-for-privacy@plusnet.pl ( ten z onetu jest tylko do czytania listy..:)
Reply to
krzysiek777

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.