Wicherek elektryk

Czy ma ktoś palany, albo lata Wicherkiem w wersji elektrycznej? jeżeli tak to w jakiej konfiguracji? wdzieczny bede za kazda pomoc.

adam

Reply to
olbercik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.