Style plotowania - pl

Czy ktos wie jak mozna zmienic w pliku ustawienie plotowania z .stb na .ctb?
Dziekuje z pomoc.
Reply to
Occuleus
Loading thread data ...
Narzêdzia/opcje na zak³adce kre¶lenie w bloku standardowe zachownie stylów wydr.... zmieniæ "U¿yj nazwanych stylów wydruku" na U¿yj stylów wydruku zale¿nych od koloru" Zdróko. Micha³
Reply to
decymechanik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.