biuro konstrukcyjne w birmingham

Potrzebujê namiarów na biura konstrukcyjne w Birmingham. Adresy stron
internetowych, e-mail pod który mo¿na wys³aæ CV itp.
Co najlepiej wpisaæ w Google by znale¼æ takie biura. Mi wyskakuj± jedynie
biura po¶rednictwa pracy a ja tymczasem wola³a bym zalogowaæ siê
bezpo¶rednio na stronie internetowej pracodawcy. Chêtnie bym siê tez
dowiedzia³a, które z biur maja siedziby w Birmingham.
Reply to
beee
Loading thread data ...
U¿ytkownik "beee" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fktavr$95u$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
W Birmingham jest raczej niewiele firm konstruuj±cych morskie platformy wiertnicze.
Damian
Reply to
freewolny
W UK nikt poważny nie szuka inżynierów do roboty bezpośrednio, bo by szukał do usranej śmierci. Lepiej zapłacić za to parę kafli agencji. Więc to, że wyszukiwarki zwracają Ci adresy agencji jest jak najbardziej naturalne i nie ma w tym żadnego spisku. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.