czasy degazacji

Witam!
Czy ktos moze wie jakie s± czasy degazacji powszechnie stosowanych
materia³ów w produkcji sprzêtu medycznego po sterylizacji tlenkiem etylenu?
Pozdrawiam
Rafert
Reply to
gmrafert
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.