[helpunku] jak sie tlumaczy na polski "over centre mechanism"? =:-0

Szanowni!

mam pilne tlumaczenie i na razie Wujek Gugiel poległ :-((

Chodzi mi zwyklą mechanike (pierwszy z brzegu przyklad - łóżko polowe napinane i luzowane ruchem czlonu podpierajacego głowę). W elektryce-przekaźnikologi mamy słowo-wytrych "bistabiność" nie stosowane jak sie wydaje w "czystej" budowie maszyn.

Ma ktś pomysl jak to zwieżle powiedzie po polsku?

Polecam sie uprzejmej uwadze...

Piotr

Reply to
Adampio
Loading thread data ...

Dźwignia kolanowa. Konrad

Reply to
Konrad Anikiel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.