Re: Jak sie robi kolnierz ?

Powiedz co konkretnego chcesz zmajstrować tym razem :-)

> > Zakolnierzowac 4 rury fi 130 :)

Tego właśnie się spodziewałem :-)

A można poprosić o konkrety? To ma być połączenie dekoracyjne, wytrzymałościowe, jakieś ciśnienie, jakieś obciążenia... Co to w ogóle za rura fi 130? Żelazna chociaż?

Konrad

Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.