klawisz DELETE

Witam!
Proszê o podpowied¼, jaka zmienna systemowa pozwoli mi po wci¶niêciu
klawisza DELETE wykasowaæ pod¶wietlony element w autoCADzie.
Dziêki.
Reply to
andrzej
Loading thread data ...
On 2004-10-11 14:40 :
Nie bardzo wiem, o co chodzi, ale jeśli chodzi o komendy systemowe, to musisz wysłać do okienka AutoCAD takie coś:
formatting link
Szwejk
Reply to
Wojtek Szweicer
U¿ytkownik "andrzej" napisa³ w wiadomo¶ci:
Wklepujesz pickfirst i ustawiasz wartosc na 1. Pzdr.
Reply to
Pablo
Pozdrawiam
Reply to
andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.