plastik i klejenie

Loading thread data ...

Witam Aby dobrze skleić element z tworzywa sztucznego, wcale nie trzeba rozpuszczać materiału. Ta metodą da się kleic polistyren - kleje na bazie tri czy nitro, oraz plexi i pochodne - kleje na bazie kwasu octowego. Ja bym spróbował klejem typu "kropelka".

Reply to
Pl_(N)_umber_One

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.