norma

szukam normy PN-EN ISO 7396-1:2010
" Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1"
Czy ktoś ma i może udostępnic?
Reply to
Goska
Loading thread data ...
formatting link
funty, droga. Ale drożej niż w BSI nigdzie norm nie widziałem, u amerykańców można znaleźć taniej, np tu:
formatting link
pewnie jak sie poszuka to i jeszcze tańszy sklep da się znaleźć. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.