AKTUALNA NORMA BETONOWA

Witam 4um.
Może mnie ktoś poratować bo wyszedłem nieco z obiegu. Jaka jest obecnie aktualna
norma Betonowa (konkretnie chodzi mi o badanie pobranych próbek na ściskanie).
Wiem że niedawno była jeszcze PN-88/B-06250 (mam ekspertyzę opartą o
EN13791:2003 i PN-EN 12504-1 i zachodzę w głowę czy jest dobrze zrobiona) jak to
w końcu jest? Co z nowelizacjami?
Poratuje ktoś jakimś pdfem;-) ???
Reply to
Krzysztof
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.