norma ISO do drabin

witam,
była norma PN-80/M-49060 dotycząca wyjść, dojść do urządzeń - została
wycofana. Chyba jest teraz norma ISO która obejmuje tematyke drabin
(wejścia na pomosty itp.) Kojarzy może ktoś jej numer?
Reply to
jureko
Loading thread data ...
Dnia Fri, 4 Sep 2009 04:53:07 -0700 (PDT), jureko napisał(a):
PN-EN ISO 14122 (4 części).
Pozdrawiam,
Reply to
Doc

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.