Pytania z tranzystora (stal nierdzewna, gdzie znaleźć pracę)

Witam
Jeśli się nie obrazicie to co jakiś czas będę wrzucał tu linki do pytań
zadanych na forum dyskusyjnym, które prowadzę. Oczywiście będę dbał o to aby
ich tematyka była zgodna z tą grupą. Po prostu niektórzy zadają pytania na
tym forum, a ja nie wiem co im odpowiedzieć :)
formatting link
?t=944
Reply to
Kurciok
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.