pytanie do inżynierów drogownictwa

Mam pytanie, które mnie męczy jak jeżdżę po bardziej uczęszczanych leśnych i
polnych drogach,
-mianiowicie jaka jest zasada powstawania na nich bardzo regularnych
popszecznych wzniesień i dołów, które tak mocno dają popalić zawieszeniu
pojazdów.
Podejrzewam, że to ma coś wspólnego z bieżnikiem ciągników ?
Reply to
Arek
Loading thread data ...
Użytkownik "Arek"
Było tu mówione o tym:
formatting link
Reply to
Robert Wańkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.