pytanie

Witam. "Pomo¿ecie" ? W Bielsku jest czy by³ sklep modelarski ? Je¶li jest to
proszê o namiar. Nie gniewajcie siê za banalne pytanie. Pozdrowienia.
Reply to
Janusz Cieplinski
Loading thread data ...
Janusz Cieplinski pisze:
"Bielsków" jest w Polsce parę. :)
Reply to
Tom01
formatting link

A tak swoją drogą to mam dużo szczęścia że nie mam problemów z monitorem specjalistycznym. Pozdrawiam
Reply to
mgbzmp
Dziêki za adres. Tego szuka³em. Te¿ siê cieszê, ¿e nie muszê siê martwic o monitor. Podziêkowania U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.fm napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@y1g2000pra.googlegroups.com...
formatting link

A tak swoj± drog± to mam du¿o szczê¶cia ¿e nie mam problemów z monitorem specjalistycznym. Pozdrawiam
Reply to
Janusz Cieplinski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.