Pytanie z maszynoznastwa...

Witam

W jaki sposób osadza się na wałach tarcze sprzęgieł, aby całość wytrzymywała moment obrotowy rzędu 5 kNm? Niech to będzie wał okrętowy, drążony, z czopami stożkowymi, średnica około 20cm.

Reply to
SnakeDoc
Loading thread data ...

Osadza się tak jak konstruktor wymyśli i policzy żeby wytrzymywało.

Reply to
kogutek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.