Re: Kotwienie w ziemi

>> Szlaban graniczny z kolei mial wytrzymywac duzy napor
> > Drang nach Osten miał wytrzymywać :-)
>
> Na youtubie znajdziesz filmiki na ktorych widac, ze jednak nie zdaly > testu...
E, nie doceniasz szlabanów:
formatting link
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.