Re: Szacowanie ilo?ci stali zbrojeniowej


Możesz przyjąć średnio: powierzchnię przekroju poprzecznego zbrojenia jako
> 0,4% powierzchni przekroju poprzecznegodanego elementu konstrukcji.
panowie doc. Kobiak i doc. Stachurski proponuja, w swoim dziele o
wiadomym tytule, dazenie do zachowania kozystnego stopnia zbrojeniadla
plyt na poziomie 0,7-1,2%, i niesadze zeby obecny wzrost cen stali
przyczynil sie do az tak radykalnego ograniczaniu stali w konstrukcjach
zelbetowych,
pzdr
'ba
Reply to
Swider
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.