Rozszeżalnośc stali żaroodpornej ?

Chodzi o wydłużenie 2.5 mb komina ze stali żaroodpornej gr.1 w temp. ok 500 C za info - Wielkie.Dzięki J.Z.

Reply to
JZ
Loading thread data ...

Jaki to gatunek? Nierdzewka? Austenityczna? Ferrytyczna? Duplex może? Konrad

Reply to
Konrad Anikiel

JZ napisał(a):

To on świeci w nocy ? W.Kr.

Reply to
wieslaw.kruszewski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.