Rozwi?zanie 'krokowe' ANSYS

Witam, korzystając z pakietu ANSYS zamierzam:

  1. Przyłożyć przemieszczenie do modelu MES i przeprowadzić obliczenia
  2. Do uzyskanego w ten sposób wstępnie wytężonego modelu przyłożyć dodatkowe przemieszczenie uprzednio mocując dodatkowe elementy.

Bardzo proszę o informację czy jest to wykonalne a jeśli tak, to w jaki sposób. Zaznaczam, że próbowałem korzystać ze wskazówek zawartych w podrozdziale "Solving Multiple Load Steps" manual'a ANSYS - nie udało mi się jednak uzyskać spodziewanych wyników. Czy robię coś źle idąc dobrym tropem, czy nie tędy droga zupełnie?

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam,

Reply to
marcin czyż
Loading thread data ...

To jest jak najbardziej wykonalne i takie symulacje się wykonuje. Jest to typowe zagadnienie dla geotechniki, gdzie w masywie ziemnym istnieją naprężenia od ciężaru gruntu a potem robi się wykop (czyli usuwa elementy) bądź robi nasyp (czyli dodaje elementy). Trudność polega na tym, że trzeba przenieść stan naprężenia i przemieszczenia (variable transfer) ze starej części siatki do nowej.

Pewna grupa programów ma wbudowane jawnie takie możliwości, inne wymagają robienia obejść.

Nie wiem jak to jest zorganizowane w ANSYSie, więc muszę chwilę poczytać manual, ale pożyteczne byłoby gdybyś pokazał model, być może jest to jakiś szczególny przypadek, kiedy można znaleźć proste obejście.

max

Reply to
Aleksander Matuszak

Model poniżej. Generalnie chodzi mi o to, by w pierwszej fazie przemieścić centrum wewnętrznego walca w okolice ściany zewnętrznej tuby. W drugim etapie chcę zablokować część powierzchni walca znajdującą blisko zewnętrznej tuby i dodatkowo 'dopchnąć' walec. W skrócie chodzi o imitację zagadnienia kontaktowego. I tu pytanie: czy mimo iż mające wejść w interakcję struktury są od siebie oddalone dość znacznie nie prościej byłoby zająć się właśnie zagadnieniem kontaktowym?

MODEL: !!!!!!!!!!!!!!

fini /clear,START

/prep7

k,1,0,0,0 k,2,1.2,1.2,0 k,3,1.2,-1.2,0 k,4,-1.2,-1.2,0 k,5,-1.2,1.2,0

k,6,2.1,2.1,0 k,7,2.1,-2.1,0 k,8,-2.1,-2.1,0 k,9,-2.1,2.1,0

splin,2,3,4,5,2 splin,6,7,8,9,6

l,1,2 l,1,3 l,1,4 l,1,5

l, 2 , 6 l, 3 , 7 l, 4 , 8 l, 5 , 9

al,1,9,10 al,2,10,11 al,3,11,12 al,4,9,12 al,1,5,13,14 al,2,6,14,15 al,3,7,15,16 al,4,8,13,16

KGEN,2,all,,,0,0,20, 10,1,0 LGEN,2,all,,,0,0,20, 10,1,0 AGEN,2,all,,,0,0,20, 10,1,0

l,1,11 l,2,12 l,3,13 l,4,14 l,5,15 l,6,16 l,7,17 l,8,18 l,9,19

al,9,25,33,34 al,10,26,33,35 al,11,27,33,36 al,12,28,33,37

al,14,30,35,39 al,15,31,36,40 al,16,32,37,41 al,13,29,34,38

al,1,17,34,35 al,2,18,35,36 al,3,19,36,37 al,4,20,34,37

al,5,21,38,39 al,6,22,39,40 al,7,23,40,41 al,8,24,38,41

va,1,9,25,18,17 va,2,10,26,18,19 va,3,11,27,19,20 va,4,12,28,20,17

va,5,13,29,24,21,25 va,6,14,30,21,22,26 va,7,15,31,22,23,27 va,8,16,32,23,24,28

!1 et,1,shell63 mp,ex,1,142 mp,nuxy,1,0.45 r,1,0.4,0.4,0.4,0.4,

!5 et,5,solid92 mp,ex,5,0.001 mp,nuxy,5,0.499

!3 et,3,solid45 mp,ex,3,1.4 mp,nuxy,3,0.3

!4 et,4,shell63 mp,ex,4,2.3 mp,nuxy,4,0.3 r,4,0.1,0.1,0.1,0.1,

type,1 mat,1 mshkey,2 esize,0.9 amesh,29,32,1 allsel

type,3 mat,3 mshkey,2 esize,0.9 vmesh,1,4,1 allsel

type,4 mat,4 mshkey,2 esize,0.9 amesh,25,28,1

type,5 mat,5 mshkey,0 esize,0.5 vmesh,5,8,1 allsel

/solu

!!

!mocowanie_1 allsel lsel,s,line,,1,4,1 lsel,a,line,,17,20,1 nsll,s,1 d,all,ux,0 d,all,uy,0 d,all,uz,0

!blokowanie allsel asel,s,area,,29,32,1 nsla,s,1 d,all,ux,0 d,all,uy,0 d,all,uz,0

!hit! allsel esel,s,elem,,1772,1774,2 esel,a,elem,,1817,1819,2 nsle,s, d,all,uy,50 allsel

!!-------- 2. FAZA

!blokowanie tylu esel,s,elem,, 1724 esel,a,elem,, 1726 esel,a,elem,, 1728 esel,a,elem,, 1861 esel,a,elem,, 1863 esel,a,elem,, 1865 esel,a,elem,, 1953 esel,a,elem,, 1954 esel,a,elem,, 1955 esel,a,elem,, 1956 esel,a,elem,, 1957 esel,a,elem,, 1958 esel,a,elem,, 1999 esel,a,elem,, 2000 esel,a,elem,, 2001 esel,a,elem,, 2002 esel,a,elem,, 2003 esel,a,elem,, 2004 nsle,s, d,all,uy,0 d,all,ux,0 d,all,uz,0 allsel

!hit! allsel esel,s,elem,,1772,1774,2 esel,a,elem,,1817,1819,2 nsle,s, d,all,uy,10 allsel

Reply to
marcin czyż

Widocznie nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodziło mi o szkic modelu mechanicznego. Dane do ansysa go zawierają ale chwilowo wygasła nam licencja więc nie jestem w stanie obejrzeć. Może jednak nie będzie potrzeby.

Jak najbardziej modelować to jako zagadnienie kontaktowe. O ile nie bardzo wiem jakie ansys ma możliwości jeśli chodzi o zmianę siatki to zagadnienie kontaktowe ma zrobione nieźle. Na pewno chwilę trzeba będzie doczytać o kontakcie ale to może być duża oszczędność czasu w stosunku do prób kombinacji.

max

Reply to
Aleksander Matuszak

Dziękuję za wskazówki w takim razie. Ukłony,

Reply to
marcin czyż

A czy mogę prosić jeszcze o wskazanie jakichś dobrych źródeł? Strony www, ewentualnie książki, help ANSYS-a? Pozdrowiam

Reply to
marcin czyż

Niewiele mogę pomóc, jest skrypt PK p. Łaczka gdzie (zdaje się) jest trochę o kontakcie, ale najpewniej zdać się na google ansys contact. Pierwszy z brzegu wyskakuje

formatting link
tego nie do pogardzenia są:
formatting link
ście jeśli ma się inną wersję to albo znaleźć odpowiedni albo odnosić się z rezerwą do opisu.

max

Reply to
Aleksander Matuszak

Dzięki, google przyjacielem jest. Pozdrowienia,

Reply to
marcin czyż

marcin czyż pisze:

Witam, Nie wiem czy to się okaże bardzo pomocne, bo rzeczywiście kontakt jest tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli chodzi o krokowe rozwiązywanie w Ansysie to proponuję zerknąć w helpie na polecenia "lsread" albo "ldread".

Pozdrawiam Szymon

Reply to
Szymon Hernik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.