Rozwinięcie ślimaka

Rozwinięciem takiego ślimaka będzie elipsa? Jeden zwój. Z otworem też w
kształcie elipsy?
Gdzie jedna oś to średnica ślimaka a druga to ta czerwona strzałka?
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...
Robert Wańkowski snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Nie elipsa tylko krążek z dziurką.
Srednica wewnętrzna dziury Dw = (1/pi) * pierwiastek(h^2+(pi*d)^2) średnica krążka Dk = Dw + (D-d)
Konstrukcja jest taka: Rozwijasz walec i masz prostokąt, którego:
wysokość = pi*d szerokość = h
Ślad ślimaka na walcu to przekątna tego rozwinięcia:
rozw = pierwiastek(h^2+(pi*d)^2)
Czyli kólko z blachy na mieć średnicę wewnętrzną = (rozw)/pi
WM
Reply to
WM

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.