Samolot na uwięzi

Dawniej w ogródkach takie cuda montowano dzieciom: <a href="

formatting link
" target="_blank">blog.modernmechanix.com/2006/07/13/propeller-drives-homemade- flying-merry-go-round/</a>

A gdyby tak dodać płaty i stery, a obrotową wieżę powiększyć do rozmiarów dźwigu? Mozna by wtedy latać bezpiecznie bez licencjii pilota ;-)

WM

Reply to
WM
Loading thread data ...

Użytkownik WM napisał:

Ty sie nie śmiej, jakiś gośc z Nowej Zelandi albo Australli zrobił coś takiego tylko znacznie większe (coś koło 30 km silnik i zawiszone na linie w jakimś wąwozie) . Było pokazywane pare lat temu na discovery.

Reply to
emil

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.