Silnik Ł 4/2

Moze ktos pomoże... Nabylem droga kupna ciekawy, zabytkowy silniczek, typ Ł
3/2 produkcji polskiej z 1955 roku, pojemnosc 300cm3, 2200 obr/min, moc ok.
3KM. Szukam jakichkolwiek informacji na jego temat.
ftp://ftp.robocomp.com.pl/55581495_2.jpg
ftp://ftp.robocomp.com.pl/55581495_4.jpg
snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
RoboComp
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.