PZL Ł-2

Loading thread data ...
TomTom snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Witam W ksiązce A. Glass "Polskie Konstrukcje Lotnicze 1893-1939" WKiŁ 1976, jest rysunek i kilka zdjęć. To wszystko z czym się spotkałem.
Reply to
Paweł Pracki

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.