ślimaki do transportu

Szukam ślimaków (takich jak w piecach c.o. na pelet i groszek) o średnicach
powyżej 200 mm - szukałem w necie ale średnice kończą się na 170 mm - czy
ma ktoś pojęcie gdzie tego szukać ???
Reply to
Arek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.