Butterfly w MX-12

Cześć.
Mam do was prośbę o pomoc w ustawieniu miksera- mikserów w MX-12, tak
aby można było użyć lotek i klap jako hamulców przy lądowaniu czyli tzw.
butterfly - motylka. O ile to radyjko pozwala na takie miksowanie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Bogusław Damek
Reply to
"Bogusław D."
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.