Constitution z Flymodel - zdjecia

Witam!
Miałem trochę czarnobiałej kliszy i zrobiłem kilka fotek modelu USS
Contitution który od jakiegoś (dłuższego) czasu wykonuję.
Przepraszam za jakość, ale to skany płaszczakiem z negatywu. Mam
nadzieję, że się komuś przydadzą. Będę również wdzięczny za wszelkie
pytania i komentarze...
pozdrowienia
Grelus
Reply to
Grelus
Loading thread data ...
To jeszcze ja...
oto URL :-)
formatting link

Grelus
Reply to
Grelus

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.