[RC] Zdjecia z lotów Twinstarem

Witam !

Zaciągnęłem dzisiaj na loty kolegę, któremu wcisnąłem aparat i kazałem robić zdjęcia. Twinstar może nie jest jakimś szczególnym osiągnięciem modelarskim, ale dzieki temu, że wypuszczam go z takiej niewielkiej górki, mieliśmy rzadką okazję zrobienia zdjęć lecącego modelu od góry :)

formatting link

Reply to
Piotr Konopka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.