Extra 300

Loading thread data ...

Po co się męczyć , lepiej kup odemnie gotowy model na silnik 50 cmm , rozpiętość 2400 mm , gotowy do lotu , tylko naładować akumulatory i w górę.

kugel

Reply to
kugel

formatting link
Tu znajdziesz plany, ale niestety nie wiem jak dobre. Pozdrawiam, peTer

Reply to
peTer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.