Filmy z pokazów i prezentacji na Festiwalu w Łodzi

Na stronie umieściliśmy kolejne filmy z Festiwalu Modelarstwa w Łodzi.
Obejmują relację z pokazów lekkich modeli depronowych oraz fragmenty z
prezentacji makiet kolejowych.
Zapraszamy do nadsyłania amatorskich materiałów foto i video realizowanych
na Festiwalu.
Pozdrowienia
Dariusz Flisiak
formatting link

Reply to
targi
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.