Graupner mc12-czy ma ktoś polską instrukcję?

wITAM.....GDYBY KTOŚ MIAŁ W/W MATERIAŁY TO BARDZO PROSZĘ O POMOC..DZIĘKI..:)
Reply to
krzysiek777
Loading thread data ...
Mam polską instrukcję i co dalej - jak ci pomóc - instrukcja liczy kilkadziesiąt stron - mogę skserować i wysłac
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.