HMS "BRISSENDEN" - malowanie.

Loading thread data ...

Użytkownik @cid napisał:

Typ Hunt IV. Malowanie zależne od miejsca służby. O zdjęcia tego konkretnego będzie ciężko, ale według tych samych schematów były malowane nasze "Hunt-y II" czyli "Krakowiak" , "Ślązak" i "Kujawiak" - można by wykorzystać ich zdjęcia i rysunki. Słabe zdjęcie "Brissenden" jest na

formatting link
przynajmniej numer taktyczny jest dobrze widoczny.

Reply to
Michal Grodecki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.