Jak zdj±æ zêbatkê?

Jak w temacie - nie chce uszkodziæ silnika ani skrzywiæ o¶ki... Wybitnie mi nie idzie, a nie jest przykrêcana.

Robert

Reply to
Robert
Loading thread data ...

| Jak w temacie - nie chce uszkodziæ silnika ani skrzywiæ o¶ki... | Wybitnie mi nie idzie, a nie jest przykrêcana. Mozesz podgrzac zebatke np. zapalniczka i sprobowac sciagnac. Jednak ostroznie z tym nagrzewaniem... Jesli chcesz poprostu zmienic zebatke bo zmieniasz przekladnie, to silnik za zebatke w imadlo i pilnik w reke. Szybko, prosto i po krzyku.

Reply to
Doman

U¿ytkownik "Robert" napisa³...

Witam Najlepiej specjalnym ¶ci±gaczem. Bez niego mo¿e byæ problem. Pozdr Krzysiek

Reply to
Krzysiek

Obaj przedmówcy maj± racjê :) Tzn. je¶li zêbatka jest osadzona na klej (zwykle jakis anaerobiczny jak Loctite) to nale¿y j± dobrze podgraæ. Ja to robiê lutownic±, a nastepnie znale¼æ albo zrobiæ jakie¶ narzêdzie którym obejmiesz j± od strony silnika tak aby nie uszkodziæ zêbów i ci±gn±æ. Je¶li jednak zêbatka osadzona jest ciasno na karbowanym wale (tak robi GWS) to, jak powiedzia³ przedmówca, bez specjalnego ¶ci±gacza bêdzie ciê¿ka sprawa. Pozdrawiam, Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Tak sobie przeczyta³em to co wys³a³em i mo¿e siê poprawiê :) Oczywiscie najpierw przygotowaæ sobie narzêdzie, a potem podgrzewaæ zêbatkê, bo ¶ci±gaæ trzeba na gor±co, kiedy klej miêknie ;) Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Czesc Czasami zamiast sciagac zebatke, latwiej jest wypchnac wal :-) W dosc grubym plaskowniku zrobic naciecie na wal, podlozyc pod zebatke. Plaskownik po obu stronach silnika podeprzec np. srubami M6 o dlugosci nieco wiekszej od silnika. Calosc wkrecac w imadlo wstawiajac (np. na plasteline) krotki precik metalowy miedzy szczeke imadla a wal silnika. Jest to prowizoryczne narzedzie, ale jak wytniemy szczeliny 3 i 5 mm, to dziala prawie na wszystkich modelarskich silnikach. Krzysiek

Reply to
koleszcz

No to powiem Wam tak: to jest 2 zębakta do której robię podejscie, poprzednia została na spalonym (stopionym - 9,6 zamiast 7,2... ale zabawa była przednia:). Wszelkie próby zdjęcia jej spełzły na niczym, ale skoro silnik był spalony to sie zawziołem - skutek jest taki że została mi z silnika ośka a na niej zębatka... Teraz chce tylko zmienic silnik ale wolałbym by został w całości.

Robert

Reply to
Robert

Użytkownik "Robert" napisał... ...

A czy ta zebatka nie jest przypadkiem na silniku od przekladni planetarnej Robbe ??? Jesli tak to raczej zapomnij, ze ja zdejmiesz. Pozdr Krzysiek

Reply to
Krzysiek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.