Instrukcja JR 9x po angielsku pomocy

Interesuje mnie instrukcja do JR 9x po angielsku , miałem ją kiedyś w swoim komputerze , ale wystąpiły małe problemy techniczne z systemem i już nie stety nie mam. Pomóżcie chce ją przetłumaczyć miałem już 20 kartek , ale jak wcześniej mówiłem problemy techniczne i będę tłumaczyć od nowa . Jak coś to wtedy ja pomogę.

Pozdrowienia snipped-for-privacy@tenbit.pl

Reply to
bodzio3d
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.