JR PCM 9X i lotki

Witam!
Mam pytanie: czy mo¿na nadajnik JR 9X w ustawieniu na samolot (lub
szybowiec) zmusiæ aby lewa lotka by³a w odbiorniku na 5 kanale.
Siedzê ju¿ nad tym ze 2 dni i nie potrafiê.
Pozdrawiam Jerzy
Reply to
Jurek Manarczyk
Loading thread data ...
Na wolnym mikserze można przypisać drugi do piątego -jako lotki ale wtedy jest problem, bo rezygnujesz z gotowych mikserów. dlaczego nie chcesz podłączyć jak piszą w instrukcji: 1 - lewa lotka, 2- prawa lotka?
pzdr arek
Reply to
arekWYTNIJTO
U¿ytkownik snipped-for-privacy@f3f.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Witam ! Mam odbiornik 5 kana³owy a chcê lotki napêdzaæ 2 serwami. W instrukcji lotki to 2 i 5 kana³. Pozdrawiam Jerzy
Reply to
Jurek
Witam !
Rozumiem, ¿e problem jest w braku wolnego miejsca na zasilanie ? Rozwi±zania s± dwa. Pierwsze, to serwa lotek dajemy na V-kabel, na 2-kanale - wad± rozwi±zania jest to, ¿e trzeba precyzyjne na popychaczach ustawiæ neutrum lotek. Drugie, to lotki przypinamy do kana³u 2 i 5, przy czym np. do kana³u 5-tego przypinamy przez v-kabel i w drug± koñcówkê v-kabla wpinamy zasilanie.
Reply to
Jacek Borowski
U¿ytkownik "Jacek Borowski" snipped-for-privacy@topsa.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fvhcf1$h5e$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
Witam! Nie muszê nawet tak robiæ bo zasilam odbiornik z regultora przez 1 kana³.Ale mnie chodzi o to ¿eby ustawiæ to programowo w nadajniku. Pozdrawiam Jerzy
Reply to
Jurek
W instrukcji do JR 9x i JR9xII - Glider na stronie 5 pisze: lewa lotka - kanał 1 - w miejsce "gazu" prawa lotka - kanał 2 - lotka ster wysokości - kanał 3 - ster wysokości st. kierunku - kanał 4 - st. kierunku prawa klapa - kanał 5 - podwozie lewa klapa - kanał 6 - klapa/AUX 1
w starszych nadajnikach JR-a było tak jak piszesz lotki na 2 i 5 kanale nie wiem dlaczego w nowych to zmienili jeśli masz model z 6 mechanizmami + sterowanie silnikiem to obawiam się że rozwiąże to tylko odbiornik 7 lub 9 kanałowy
pozdrawiam arek
Reply to
arekWYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.