Jak to nazwac?

Witam

Aktualnie jestem w trakcie budowy modelu jachtu w skali 1:20 ktory ma prawa burte pelna a lewa ....gola jak nastolatka w Chalupach czyli pokazuje cale wnetrze -wyposarzenie.Moje pytanie: Jak nazwac tego typu model?

Reply to
Stanislaw
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.