Jesli ktos jeszcze nie byl....

na wystawie makiet kolejowych w Krakowie to predziutko, P R E D Z I U T K
O!!!!
Reply to
Danek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Danek" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:Xns944EDD4A34D78jordanmezykNOSPAMwpp@149.156.2.11...
W którym miejscu???????
Reply to
Chriser

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.