Nie wybiera sie ktos z Wwa-do Lodzi?

Nie wybiera siê czasem który¶ z kolegów z Warszawy do £odzi w najbli¿szym
czasie? Chcia³em sobie kupiæ w Wimarexie zestaw ARF: Super Chipmunk, ale nie
bardzo chce mi sie jechac specjalnie tylko po to :(
Pozdrawiam,
Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.