Objawy fanatyzmu, pasji ?

Fascynuje mnie modelarstwo również przez pryzmat psychologii.

Nie chcę oceniać, czy to fanatyzm, natręctwo, czy po prostu potrzeba wykanania dobrej roboty, ale przytoczę kilka przykładów:

- robienie pokładu modeli statków z pojedyńczych deseczek 2 na 10 mm.

- uwzględnianie wszystkich detali we wnętrzu bombowca, a następnie zaklejenie połówek kadłuba, tak, że tylko sam twórca wie co jest w środku,

- dobieranie w modelach żaglowców tych samych gatunków drewna co w oryginale,

- podobno są artyści co robią relingi w statkach w skali 1:1200 !!!

Sam się łapię na tym, że potrafię zniszczyć cały model, kupić drugi, tylko dlatego, że jakaś część mi nie wyszłą, mimo tego, że inne osoby nawet nie zwróciły na to uwagi, ale mi to nie daje spać po nocach :-)

Proszę dopiszcie inne przykłady z życia, które was zdziwiły, bądź wam samym się zdarzają.

Bart

Reply to
Bart
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.