Kalki Techmod'u 48040 do F4u Corsair 1/48 - pytanko o malowanie

Hej
Mam pytanko do posiadaczy tych kalek:
Jakie konkretnie s± tam u¿yte kolory w malowaniu 3-kolorowym?
Zamawiam te kalki ale chcia³bym jednym rzutem zamówiæ te¿ farby.
Z góry dziêki serdeczne za pomoc.
---------
pozdrówka
mRqS
formatting link

Reply to
mRqS
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.