Klej Wiccoll - Groven

Loading thread data ...
U¿ytkownik "Wisla" snipped-for-privacy@wisla-tbm.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e4eraf$7el$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
A rakol wodoodporny, lub rakol rapid nie jest lepszy? Te kleje kupiæ mo¿na w sklepach z materia³ami do boazerii, lub w sklepach z panelami pod³ogowymi, w OBI, CASTORAMIE, M1 itp. Pozdrawiam. B.
Reply to
Barto

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.