Kupie modele SIKU

Jestem chetny do kupienia modeli samochodow firmy SIKU z lat 80 V
Serie(made in W.Germany)
Najlepjej BMW,mercedesy lub Audi.Inne tez bardzo mile widziane.
Kupie takze "Polskie plastiki" z Estetyki lub Ruchu.
Reply to
Krzysztof Piotrowski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.