[kupie] tania szybka ladowarke do pakietow NiCd

Loading thread data ...
Jak chcesz tanio i wiesz, z której strony siê trzyma lutownicê, to zrób sobie sam na np. MAX713 do dostania w sklepach elektronicznych chyba w granicach 30-40z³ + kilka elementów za oko³o 20z³. Zreszt± zale¿y jeszcze, co rozumiesz przez s³owo tanio ;-) to pojecie dalece wzglêdne....
Pozdrawiam Darek
Reply to
Darek
--Jak chcesz tanio i wiesz, z której strony siê trzyma lutownicê, --to zrób sobie sam na np. MAX713 do dostania w sklepach --elektronicznych chyba w granicach 30-40z³ + kilka elementów
Dzieki za podpowiedz
Zdecydowalem sie na :
formatting link
(tylko zdjecie pomylili)
Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Marcin
Reply to
Marcin Ch.
U¿ytkownik "Marcin Ch." snipped-for-privacy@POCZTA.ONET.PL> napisa³ w wiadomo¶ci news:db59e8$6o5$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Cze¶æ, jak mnie pamiêæ nie myli ta ³adowarka na U-2400 jest czasowa. Kontroluje napiêcie aku do procesu roz³adowania, a po roz³adowaniu rozpoczyna ³adowanie na zadany czas, zadanym pr±dem, mo¿e kontrolowaæ przegrzanie. Nie jest to nowoczesny uk³ad kontroluj±cy pochodn± napiêcia ³adowania, czyli tzw. "szybka automatyczna ³adowarka delta pik". MAX 713 pod tym wzglêdem wydaje siê nowocze¶niejszy, kontroluje:
Max Temp Max Time Max V Neg. deltaV
czyli wszystko co powinna mieæ szybka ³adowarka aby nie szkodziæ pakietom i szybko ³adowaæ. Nie ma funkcji roz³adowywania, ale t± mo¿na w prosty sposób dobudowaæ.
Tak wygl±da wstêpne porównanie U-2400 i MAX-713
Pozdrawiam Andre.
Reply to
Andrzej
Użytkownik Andrzej napisał:
wrecz przeciwnie U2400b ma detekcje delta U , czujnik temperatury i niejasna opcje rozladowywania . zrobilem na nim ladowarke i dzialala wysmienicie az jej piorun nie trafil
Reply to
AlexY
U¿ytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:db6k4d$1bg$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Zaraz od¶wie¿ê sobie pamiêæ ¶ci±gnê pdf-a o U-2400. I nie bêdê ju¿ pisa³ chyba. Pozdrawiam Andre.
Reply to
Andrzej
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@wytnijtoskrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:db6laj$13o$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Cze¶æ. Patrzê na pdf-a i nie widzê delta pik. Sprawdza czas ³adowania (t>Tmax) i U max ³adowania (V<Vmax)Vmax to nie jest delta pik i ilo¶æ (licznik) "dziwnych" zdarzeñ i Temperaturê progowo.
To wszystko je¶li chodzi o ³adowanie. Nie bada pochodnej funkcji napiêcia ³adowania. Mo¿na prze³adowaæ ogniwa szczególnie je¶li Vmax bêdzie ustawione za du¿e.
Uk³ady delta pik koñcz± g³ówny proces ³adowania badaj±c pochodn± funkcji napiêcia ³adowania a nie Vmax. Je¿eli pochodna przyjmuje warto¶æ zero albo staje siê ujemna w zale¿no¶ci jakie aku ³adujemy nastêpuje zatrzymanie g³ównego procesu ³adowania. Nadal podtrzymuje ¿e MAX jest nowocze¶niejszym uk³adem delta pik a ten U-2400b Temic semiconductors to nie delta pik. Pozdrawiam Andre.
Reply to
Andrzej
Witajcie
W liście datowanym 15 lipca 2005 (00:19:58) można przeczytać:
I masz rację, zostawmy już U2400b, niech spoczywa w spokoju :-) Jeżeli robić ładowarkę to również radzę na MAX-ie.
Reply to
Teos
Jeśli chcesz i umiesz robić układy elektroniczne to napisz poślę Ci schemat ładowarki i rozładowarki dla LI-jon,Li-pol,NiCd,NiMh na max713 koszt ok70 zł z tym że ja max 713 kupiłem na alegro za 17 zł a w necie kosztuje ok 40 zł o ile się nie mylę
Reply to
Marian
Użytkownik Teos napisał:
slusznie prawicie.. pokielbasilo mi sie ... uzywalem U2402B przepraszam za wprowadzenie w blad
Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.