licencje na 2006 (dla uczestniczacych w zawodach)

Wszystkich zainteresowanych sprawą licencji sportowych modelarza lotniczego i
kosmicznego na 2006 zapraszam do odwiedzania forum MLIK
formatting link
gdzie zamieszczane będą na bieżąco informacje Komisji
Modelarskiej dot. tej kwestii.
Zwracam uwagę, że ostateczny termin wnoszenia opłat został przesunięty do
30.04.2006.
formatting link
zastępca przewodniczącego Komisji Modelarskiej, pan Jerzy Boniecki,
zwraca się z prośbą o wysyłanie wniosków o wystawienie licencji, ale wnoszenie
opłaty na konto dopiero po umieszczeniu przez KM odpowiedniej informacji na
forum MLIK.
formatting link

Radek
Reply to
Radek Pilski
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.