Modelarstwo plastikowe nieredukcyjne

Witam !
Z rozk³adu tematów dominuje modelarstwo RC, mam pare pytañ dotycz±cych
modeli plastikowych je¶li osoby ktore siê tym paraj± mog³yby zaznaczyc jako¶
swoja obecno¶æ niew±pliwie u³atwi³oby to nowemy(mnie) we w³a¶ciwym
ukiernkowaniu pytañ, lepiej sie rozmawia z kims ni¿ wywieszaj±c og³oszenie
na tablicy z setakami innych og³oszen.
Pozdrawiam Dekert
ps. Gdyby NTG to prosi³by o jakis namiar na "t±" w³asciw± :-).
Reply to
Dekert
Loading thread data ...
Wielkie dzieki :) Uzytkownik "Lubitch" snipped-for-privacy@o2.pl napisal w wiadomosci news:ebuvlh$174$ snipped-for-privacy@> > Witam !
Reply to
Dekert

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.