Modele poduszkowców

Witam
Oferuję unikatowš ksišżkę autorstwa Jerzego Bienia pt. "Modele i pojazdy
amatorskie na poduszce powietrznej"
WKiŁ, W-wa, 1979, str. 160
629.1.039:379.826
Podstawy teoretyczne zjawiska poduszki powietrznej i aerodynamiki, mechaniki
lotu, modele pojazdów, zasady projektowania i budowy modeli, pojazdy
amatorskie, przykłady rozwišzań konstrukcyjnych. Bogato ilustrowana, b. dużo
rys. technicznych i złożeniowych.
Marek Klimek
formatting link
Reply to
Marek Klimek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.